Najvýhodnejšia
rezervácia
 

Tip na výlet – Partizánsky bunker MOR HO!

Staré Hory boli počas 2. svetovej vojny dôležitou súčasťou Partizánskej republiky, ktorá vznikla po potlačení Slovenského národného povstania. Tieto ťažké časy dodnes pripomína Partizánsky bunker Mor ho!

 

 

Tento horský úkryt pod Jeleňou skalou za svoje pomenovanie vďačí ilegálnemu odbojnému časopisu, ktorý sa tu spoločne s rôznymi agitačnými letákmi a inými materiálmi tlačil. Na prelome rokov 1944 a 1945 tu mal sídlo štáb brigády „Pomstiteľ“ mjr. Morosova. Bunker bol dôležitou telefonickou centrálou, ktorá zabezpečovala komunikáciu medzi partizánskymi skupinami.

 

Dnes tu nájdete zrekonštruovaný bunker voľne prístupný verejnosti. Jeho niekdajší význam pripomína pamätná tabuľa. Bunker bol naozaj vynikajúco ukrytý, čo potvrdzujú skromné rozmery a úzka cestička, ktorou sa sem dostanete cez hustý les a krovie.

 

Bunker Mor ho! je prístupný po krátkej neznačenej odbočke z červeno značeného turistického chodníka spájajúceho Španiu Dolinu a Staré Hory. Do Španej doliny sa môžete dostať z Hotela Residence autom za približne 25 minút a do obce Staré Hory vám cesta autom zaberie najviac 15 minút.