Kongresová sála Residence II.

Rokovacia miestnosť s denným svetlom a rozlohou 101 m2 ponúka možnosť usporiadania konferencie alebo školenia do 100 miest pri kino sedení a 50 miest pri školskom sedení. Rokovacia sála je umiestnená na prízemí a susedí s konferenčnou miestnosťou Residence I.

Technické vybavenie:

  • Klimatizácia
  • Data projektor + premietacie plátno
  • Možnosť pripojenia na data projektor cez wifi aplikáciu
  • Ozvučenie + prenosný mikrofón
  • Wifi pripojenie na vysokorýchlostný internet
  • Flipchart

Pôdorys kongresovej miestnosti