E-bike Donovaly - Špania dolina

Vzdialenosť: 15,5 km

Prevýšenie: 190 m / 410 m

Náročnosť: stredne náročná

Trvanie: 1,5 hod.

Cyklotrasa prepája Donovaly s historickou banskou obcou Špania Dolina. Tak ako aj ostatné cyklotrasy, aj túto začínate na centrálnom parkovisku v stredisku Donovaly. Na začiatku musíte vystúpať do lokality Vrchúlka, kde pretnete viaceré cyklotrasy. Pokračujete súčasne po červenej a modrej trase cez osadu Bully až do lokality nazývanej Pri Javore. Zelenou trasou odbočíte doprava a dostanete sa na lúku, po ktorej ďalej pokračujete po lesnej ceste do lokality Krčahy. Cesta vás dovedie do oblasti Žliabkar. Tu sa nachádza pozostatok bývalého banského vodovodu a začína tu lesný náučný chodník. Pokračujete doprava po zelenej trase prudkým zjazdom na lesnú cestu, ktorá prechádza popod hrebeň. Touto cestou sa dostanete do sedla Dolný Šturec, na križovatku cyklotrás. Za sedlom pokračujte doprava a stály zjazdom sa dostanete do Španej doliny, kde sa vaša jazda končí.

Ak chcete trasu spojiť s prehliadkou Španej doliny, odporúčame si na ňu vyčleniť celý deň.