Zásady ochrany osobných údajov

1.Általános rendelkezések

A DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, azonosítószám: 44782055, mint üzemeltető tiszteletben tartja az Ön és minden olyan személy magánélethez való jogát, aki ellátogat a RESIDENCE HOTEL & CLUB, Donovaly 198, 976 39 Donovaly, vagy használja weboldalunkat.
A www.residencehotel.eu , DATAHOUSE a.s. a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvénynek megfelelően gyűjti, kezeli és használja fel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy tevékenysége megfeleljen az említett jogszabályoknak.

Minden szükséges intézkedést megtettünk az Ön által közölt személyes adatok biztonsága és tárolása érdekében.

2. A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

A DATAHOUSE a.s. csak azokat a személyes adatokat gyűjti és kezeli, amelyek feldolgozásához és felhasználásához az ügyfél önkéntesen hozzájárul, vagy amelyek a közöttünk kötött szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket jogos érdekünkből gyűjtünk és dolgozunk fel. Ha Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre személyes adatait, azokat nem használjuk fel, nem dolgozzuk fel és nem továbbítjuk a jogszabályi korlátokon, illetve a hozzájáruló nyilatkozatában megadott korlátokon túl. Az Ön adatait akkor kezeljük, amikor elektronikus kommunikációt folytatunk Önnel, közvetlen marketing céllal, hogy utazási portálokon véleményeket küldjünk Önnek a szálloda szolgáltatásairól, vagy hogy regisztráljuk Önt törzsvendégprogramunkba. Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy szolgáltatásainkat az Ön számára nyújthassuk, hogy versenyeken részt vehessen, hogy postai úton kommunikáljunk Önnel, vagy hogy tájékoztatást nyújtsunk a közelgő eseményekről és promóciókról RESIDENCE HOTEL & CLUB****.

Személyes adatait csak akkor adjuk ki harmadik félnek, ha bírósági végzés vagy más hatósági határozat erre kötelez minket.

3.Biztonság

A DATAHOUSE Inc. biztonságban tartja az Ön adatait, és csak cégünk felhatalmazott és megbízott személyei férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Biztonságos informatikai környezetet biztosítunk, és megtettük a szükséges intézkedéseket az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok kiszivárgásának megakadályozására.

4.Gyermekek személyes adatai

A DATAHOUSE a.s. nem kíván személyes adatokat gyűjteni 14 év alatti gyermekekről.

5. Az Ön javaslatai/megjegyzések, a személyes adatok védelméért felelős személy.

A DATAHOUSE a.s. a tárolt adatokat a törvényben meghatározott időtartam vagy a megadott hozzájárulás lejárta után megsemmisíti.

Ön természetesen bármikor kérheti adatai megsemmisítését. Ön bármikor jogosult arra, hogy
visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához vagy felhasználásához adott hozzájárulását, a következő időpontig
jövőre. Ezekben az esetekben, vagy ha bármilyen más javaslata van a 2 személyes adataival kapcsolatban, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt vagy levelet a RESIDENCE HOTEL & CLUB**** , Donovaly címre.
198, 976 39 Donovaly, e-mail: director@residencehotel.eu.
Ugyanakkor kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fent említett módon, ha szeretné megtudni, hogy megőriztük-e az Ön adatait, és ha igen, milyen adatokat. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kéréseit haladéktalanul teljesítsük.

A személyes adatok feldolgozásának célja a számviteli dokumentumokban

Cégünk tevékenysége keretében a személyes adatok kezelése a számviteli bizonylatok feldolgozásában az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges napirend vezetése céljából történik.
Az érintettek típusa: természetes személyek. Személyes adatok listája: név, vezetéknév, titulus, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, személyazonosító okmány típusa és száma, aláírás, természetes személy bankszámlaszáma. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: a számvitelről szóló, módosított 431/2002. sz. törvény, a hozzáadottérték-adóról szóló, módosított 222/2004. sz. törvény, az 595/2003. sz. törvény. 40/1964 sz. törvénykönyv, a módosított Polgári Törvénykönyv, a módosított 152/1994 sz. törvény a Szociális Alapról és a jövedelemadóról szóló 286/1992 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről.

A kedvezményezettek kategóriái:

DATAHOUSE a.s, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint üzemeltető RESIDENCE HOTEL & CLUB**** Adóhatóság és más adóhatóságok - az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, a fent említett jogszabályok értelmében, Felhatalmazott hatóság - az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.12.27.) értelmében. 2016.04.04. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 18/2018. sz.
személyes adatok védelméről.

Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre.

A személyes adatok törlésére vonatkozó határidők: Az Ön személyes adatait a vonatkozó külön jogszabályoknak és az alkalmazandó nyilvántartási tervnek és szabályzatnak megfelelően tároljuk.

Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor.

A személyes adatok feldolgozásának célja a beérkezett és kimenő levelek nyilvántartásában és a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kezelésében:

Társaságunk tevékenységi körén belül személyes adatok kezelésére a bejövő és kimenő levelek nyilvántartása, valamint a nyilvántartás kezelésével kapcsolatos cselekmények során kerül sor.

Az érintettek típusa: természetes személyek - címzettek, feladók, alkalmazottak.

Személyes adatok listája: születési szám, név, vezetéknév, cím, cím, szervezet neve, munkakör, e-mail cím, a levél tárgya és tartalma. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: 395/2002. sz. törvény (Coll. A hatóságok hatáskörének elektronikus formában történő gyakorlásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 305/2013. sz. törvény (az elektronikus közigazgatásról szóló törvény), a módosított 369/1990. sz. törvény a települési önkormányzatok létrehozásáról.

A kedvezményezettek kategóriái:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB üzemeltetője****Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma - az adatkezelés az üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges a módosított, az önkormányzati létesítésről szóló 369/1990. sz. törvény alapján.
395/2002 sz. törvénycikk a levéltárakról és nyilvántartásokról, valamint egyes törvények módosításáról, módosított formájában, Felhatalmazott hatóság - az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, a Szlovén Köztársaság polgárai jogainak védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében.
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 18/2018. sz. törvény a személyes adatok védelméről.

Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre A személyes adatok törlésére vonatkozó határidők: rendes levelezés - 3 év, nyilvántartási nyilvántartás 10 év.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, nem történik. Személyes adatok kezelésének célja a vendég- és külföldi nyilvántartásban Társaságunk tevékenysége keretében személyes adatok kezelése történik a szállodai szolgáltatások, a szállodai vendégek, a szobafoglalások nyilvántartása, a személyes adatok rögzítése a szállodai rendszerben és a külföldi vendégek nyilvántartása céljából.

Az érintettek köre: a szállodában megszálló vendégek.

A személyes adatok listája: név, vezetéknév, titulus, lakóhely, személyi igazolvány száma, más elszállásolt vendégek neve, vezetéknév, titulus, lakóhely, személyi igazolvány száma, a külföldi neve, vezetéknév, titulus, születési idő és hely, állampolgárság, állandó lakóhely a hazájában, a Szlovák Köztársaságba való utazás célja, útlevélszám, vízum: típus, szám, érvényesség, a szlovákiai szálláshely neve és címe, a velük utazó gyermekek, a szlovákiai tartózkodás időtartama, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: a 40/1964. sz. törvény, a módosított Polgári Törvénykönyv, az 513/1991. sz. törvény, a módosított Kereskedelmi Törvénykönyv, az 595/2003. sz. törvény, a módosított jövedelemadóról szóló törvény, az 582/2004. sz. törvény, a helyi adókról és a kommunális hulladék és az építési kis hulladék helyi díjáról szóló módosított törvény, az 582/2004. sz. törvény, a települési hulladék és az építési kis hulladék helyi díjáról szóló módosított törvény, az 595/2003. sz. törvény, az 582/2004. sz. 222/2004 sz. törvény a hozzáadottérték-adóról, a 404/2011 sz. törvény a külföldiek tartózkodásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről, a 431/2002 sz. törvény a számvitelről, a 253/1998 sz. törvény a Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakóhelyéről szóló bejelentésről és a Szlovák Köztársaság lakosainak nyilvántartásáról, a Szlovák Köztársaság lakosainak nyilvántartásáról, a módosítások szerint.

A kedvezményezettek kategóriái:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB üzemeltetője****Adóhatóság és más adóhatóságok - az adatkezelés az üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges a következők szerint: 595/2003. sz. törvény a jövedelemadóról szóló törvény alapján.
a hozzáadottérték-adóról szóló módosított 222/2004 sz. törvény, a települési hulladékra és az építési kishulladékra vonatkozó helyi adókról és helyi díjakról szóló módosított 582/2004 sz. törvény, a felhatalmazott állami hatóság - az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a települési hulladékra és az építési kishulladékra vonatkozó helyi adókról és helyi díjakról módosított, a települési hulladékra és az építési kishulladékra vonatkozó helyi adókról és helyi díjakról szóló módosított törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. 04.2016. évi CLV. törvény a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 18/2018 sz.
Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre. A személyes adatok törlésére vonatkozó határidők: az Ön személyes adatait a vonatkozó
specifikus jogszabályoknak és az alkalmazandó nyilvántartási tervnek és rendeleteknek megfelelően. Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor.
A személyes adatok feldolgozásának célja marketingajánlatok küldése céljából Vállalatunk adatkezelői tevékenysége keretében személyes adatok feldolgozására kerül sor azon ügyfelek regisztrálása céljából, akik beleegyeztek marketingajánlatok fogadásába. Az érintettek köre: olyan ügyfelek, akik hozzájárultak marketingajánlatok fogadásához. A személyes adatok listája: e-mail cím, telefonszám. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett önként adott meg, és amelyet bármikor visszavonhat a következő címen: director@residencehotel.eu.

A kedvezményezettek kategóriái:

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvénynek megfelelően az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges: DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB**** üzemeltetője, Engedélyezett állami hatóság - az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően szükséges. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre. A személyes adatok törlésére vonatkozó határidők: a személyes adatok feldolgozása a marketingajánlatok fogadására vonatkozó hozzájárulás időtartamára történik. Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor. A személyes adatok feldolgozásának célja a panasznyilvántartásban Vállalatunk adatkezelői tevékenysége keretében személyes adatok feldolgozására kerül sor a panaszok kezelése céljából. Az érintettek típusa: panaszt tevő személyek. Személyes adatok listája: név, vezetéknév, titulus, lakóhely, telefon, e-mail cím és a panasz jellege.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. sz. törvényének módosításáról szóló, módosított 250/2007. sz. törvény és más kapcsolódó, általánosan kötelező erejű jogszabályok, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 40/1964. sz. törvény.
későbbi rendeletek.

A kedvezményezettek kategóriái:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB üzemeltetője****Slovák Kereskedelmi Felügyelet - 40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a módosított, 128/2002 sz. törvény a belső piac állami ellenőrzéséről szóló törvény a
Fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről, Felhatalmazott állami hatóság - az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 Coll. sz. törvény alapján az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre. A személyes adatok törlésére vonatkozó határidők: Az Ön személyes adatait a vonatkozó külön jogszabályoknak és az alkalmazandó nyilvántartási tervnek és rendeleteknek megfelelően tároljuk. Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor. A személyes adatok feldolgozásának célja a Club, kedvezményes és ajándékkártyákat használó ügyfelek nyilvántartásában Társaságunk adatkezelői tevékenysége keretében a személyes adatok feldolgozása a Club, kedvezményes és ajándékkártyák értékesítése céljából történik. Az érintettek köre. Személyes adatok listája: keresztnév, vezetéknév, állandó lakcím / a szervezet címe, telefonszám, e-mail cím. A személyes adatok kezelésének jogalapja: szerződés. Kártya vásárlása és személyes adatok megadása a szolgáltatás megrendelőjének név és vezetéknév, elérhetőségek: telefonszám, az ügyfél címe, e-mail elérhetőség, a szolgáltatásért való fizetés módja.

A kedvezményezettek kategóriái:

Az adatkezelésre jogosult állami hatóság - az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, az (EU) rendelet értelmében.
2016/679 rendelet (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 18/2018. sz. törvény a személyes adatok védelméről. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre. A személyes adatok törlésének határideje: Az Ön személyes adatait a vonatkozó külön jogszabályoknak és az alkalmazandó nyilvántartási tervnek és szabályzatnak megfelelően, legfeljebb egy évig tároljuk.
Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor. A személyes adatok feldolgozásának célja a fényképek és audiovizuális felvételek adatbázisában Cégünk adatkezelői tevékenysége keretében személyes adatok feldolgozására kerül sor
(fényképek és audiovizuális felvételek) az adatkezelő tevékenységének bemutatása céljából. Az érintettek köre.
A személyes adatok listája: keresztnév, vezetéknév, fénykép. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett önkéntesen adott meg, és amelyet bármikor visszavonhat a következő e-mail címen: director@residencehotel.eu Címzettek kategóriái:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint adatkezelő RESIDENCE HOTEL & CLUB****felhatalmazott állami hatóság - az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, az (EU) No.
2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016.04.27-i 2016/679 számú rendelet és a 18/2018 sz. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre. A személyes adatok törlésére vonatkozó határidők: a személyes adatok feldolgozása a fényképek és audiovizuális felvételek közzétételéhez adott hozzájárulás időtartamára történik. Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor. A személyes adatok feldolgozásának célja a kamerainformációs rendszerben Cégünk adatkezelői tevékenysége keretében a személyes adatok feldolgozására konkrét szükséglet és követelmény alapján kerül sor, különösen a közrend és a közbiztonság védelme érdekében,
bűncselekmények felderítése, egészség- és vagyonvédelem. Az érintettek köre: alkalmazottak, Ügyfelek, Beszállítók és azok alkalmazottai.
A személyes adatok listája: kamerafelvételek. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke - 13. cikk (1) bekezdés f) pont.
A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény.

A kedvezményezettek kategóriái:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint üzemeltető RESIDENCE HOTEL & CLUB****Bíróságok, CID - az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges a módosított büntetőeljárási törvénykönyvről szóló 301/2005 sz. törvény értelmében.
162/2015. sz. törvény, a 88/2017. sz. törvénnyel módosított közigazgatási eljárási törvénykönyv, 125/2016. sz. törvény a polgári perrendtartás, a polgári perrendtartás és a közigazgatási eljárási törvénykönyv elfogadásával kapcsolatos egyes intézkedésekről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény,
Felhatalmazott állami hatóság - az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény értelmében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre. A személyes adatok törlésének határideje: 15 nap. Nincs automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

Hírlevél

E-mail címének megadásával Ön beleegyezik, hogy hírlevelünkön keresztül tájékoztatást kapjon híreinkről és termékeinkről, kijelentve, hogy elolvasta a DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09, adatvédelmi szabályzatát.
Bratislava, ID No.: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB**** üzemeltetője úgy fog eljárni, hogy az ne legyen ellentétes a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvénnyel vagy más, általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal, és ne kerülje meg azokat. Jogalap: az érintett adta a hozzájárulását.
A felelős személy elérhetőségei: director@residencehotel.eu Címzettek vagy a címzettek kategóriái: DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, azonosítószám: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB üzemeltetője****.
Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem került végrehajtásra. A személyes adatok megőrzési ideje: 2 év

Foglalás

A megadott személyes adatokat kizárólag szállásfoglalás céljából használjuk fel. DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB**** adatkezelője a személyes adatok feldolgozásának célját követően cégünk indokolatlan késedelem nélkül a következőket teszi meg
gondoskodik az Ön személyes adatainak haladéktalan megsemmisítéséről. A DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, ID No.: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB**** adatkezelője biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, a személyes adatokat csak a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően kezeli, és eljár.
18/2018. sz. törvény a személyes adatok védelméről vagy más, általánosan kötelező erejű jogszabályi rendelkezéseknek, és nem fogja azokat kijátszani. Jogalap: a szerződés vagy az érintett hozzájárulása. A felelős személy elérhetőségei: director@residencehotel.eu
Címzettek vagy a címzettek kategóriái.

Regisztráció a jegyvásárláskor

Cégünk adatkezelői tevékenysége keretében személyes adatok kezelése a jegyek értékesítése céljából történik. A személyes adatok megadásával a szolgáltatás vásárlójának név és vezetéknév, elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, a szolgáltatásért való fizetés módja, a szolgáltatás igénybevétele esetén a
szervezés, számlázási adatok, hozzájárul azok felhasználásához a kiválasztott rendezvényre történő jegyvásárlás regisztrálása és a kapcsolódó célok érdekében. A DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, azonosítószám: 44782055 mint a RESIDENCE HOTEL & CLUB**** üzemeltetője úgy jár el, hogy az ne legyen ellentétes a következőkkel
A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény vagy más, általánosan kötelező erejű jogszabályi rendelkezésekkel, és nem fogja azokat kijátszani. Jogalap. A felelős személy elérhetőségei: director@residencehotel.eu
Címzettek vagy a címzettek kategóriái.

Személyes adatok továbbítása harmadik országokba: nem hajtották végre.

A személyes adatok megőrzési ideje: 1 év.

WEBOLDAL LÁTOGATÁS
A személyes adatok feldolgozásának célja a szálloda hivatalos weboldalának meglátogatása.
(www.residencehotel.eu), vagy azon közösségi hálózatokon, amelyeken az adatkezelő profilt hozott létre.
A személyes adatok feldolgozását az Ön magánéletének védelmére vonatkozó külön feltételek szabályozzák, amelyek
az adott közösségi hálózatokon kerülnek közzétételre.
Jogalap: az érintett beleegyezését adta (interakció a beépülővel) vagy aktív cselekvéssel.
(egy versenyen való részvétellel).

1. COOKIES

Az adatkezelő a felhasználó webböngészőjében tárolt cookie-k formájában személyes adatokat használhat fel a nyújtott szolgáltatások javítása vagy az eredmények elemzése érdekében. Az üzemeltető vagy harmadik felek cookie-jai nem tartalmaznak személyes adatokat, és csak anonim adatokat gyűjtenek, amelyek a hozzá kapcsolódó
felhasználói azonosítóhoz kapcsolódnak. Ezek az adatok arról szólnak, hogy a felhasználó mely oldalakat tekintette meg, vagy milyen tartalomra keresett rá. Ezek az adatok soha nem kapcsolódnak a felhasználó személyes adataihoz. A felhasználónak lehetősége van a cookie-k használatának leállítására, és így arra is, hogy a szerverre történő újabb kérés esetén megszüntesse annak elküldését a szerverre. Az üzemeltető nagy hangsúlyt fektet az internet és az adatátvitelre használt elektronikus adathordozók biztonságos használatára. Ugyanakkor sürgeti a felhasználókat, hogy a lehető legnagyobb biztonságra törekedjenek a maguk részéről az internetböngésző legfrissebb verziójának használatával, a fiókhoz való hozzáféréshez használt biztonsági funkciók titokban tartásával, valamint az elektronikus adathordozókon és az interneten keresztül történő adattovábbítás során körültekintően járjanak el.

2. WEBOLDAL ELEMZÉS

Az Üzemeltető weboldalán a teljesítmény és a forgalom mérésére elemző eszközöket használ, különösen a Google Analyticset, a Google Inc. webanalitikai szolgáltatását. Ez az eszköz cookie-kat használ, amelyek a weboldal felhasználójának memóriájában tárolódnak. Ezeket az információkat általában a Google szerverére továbbítják, ahol tárolják. A Google nem kapcsolja össze a felhasználó IP-címét a személyes adataival. Az adatok névtelenek. A felhasználó adatait a Google szerverén 26 hónapig tárolják. A weboldal forgalmának elemzésére használt személyes adatok tárolásáról további információkat a Google weboldalán - Google Analytics adattárolás - talál. A Google Analytics tárolhatja a felhasználó demográfiai adatait, mint például a nem, életkor, lakóhely stb. Az adatok névtelenek. A Google Analytics összekapcsolható a Google Search Console-lal, amely a Google teljes szöveges keresőmotor segítségével végzett keresések és a felhasználó weboldalhoz való hozzáférési szokásainak elemzésére szolgál. Ez az elemzés magában foglalhatja a felhasználó demográfiai és egyéb személyes adatainak továbbítását. Az adatok névtelenek. A Google Analytics összekapcsolható a Google Search AdWords-szel, amelyet internetes hirdetések megjelenítésére (szöveges és grafikus bannerek formájában) és a megfelelő célközönségnek szóló hirdetések célzására használnak. Ez az elemzés magában foglalhatja a felhasználó demográfiai és egyéb személyes adatainak továbbítását. Az adatok névtelenek.

3. KÖZÖSSÉGI BŐVÍTMÉNYEK

Az Üzemeltető weboldalához olyan harmadik féltől származó plug-inek (alkalmazások) kapcsolódnak, mint a Facebook, Google Plus, YouTube stb. Ezeket az alkalmazásokat harmadik fél szerverein tárolják és futtatják. Az üzemeltető vállalatnak nincs befolyása az adatvédelmi biztonságra a harmadik féltől származó alkalmazások használata esetén. Az üzemeltető weboldala olyan harmadik féltől származó bővítményeket használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megosszák, kommentálják, értékeljék a weboldal tartalmát a közösségi hálózatokon, vagy regisztráljanak egy harmadik fél fiókján keresztül. Ebben az esetben a webböngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a felhasználó és a harmadik fél között, ami sütik használatával és a felhasználó adatainak a weboldal, a felhasználó böngészője és a harmadik fél szervere közötti továbbításával jár. Az adatok rendszerint nem kapcsolódnak a felhasználó személyes adataihoz. Az üzemeltető alapvetően megbízható forrásból származó bővítményeket és kiegészítőket használ a weboldalán. Az üzemeltető nem tudja garantálni a harmadik féltől származó bővítmények működőképességét vagy megbízhatóságát. Abban az esetben, ha a felhasználó az üzemeltető weboldalán közösségi bővítményeken keresztül végez műveleteket, ezek a műveletek a felhasználó fiókbeállításaitól függően harmadik fél webhelyein is megjelenhetnek (pl. Facebook Like, Google Plus, közösségi megosztás stb.).

4. REKLÁM ÉS REMARKETING

Az Üzemeltető weboldalán harmadik fél reklámjait tartalmazó hirdetések jelenhetnek meg, és harmadik fél weboldalain hirdetések megjelenítésére is felhasználható. A hirdetési rendszer használhat PPC vagy PPI technológiát és remarketinget. Ezeket a technológiákat a weboldalon a következők érdekében használják
a felhasználó számára a legrelevánsabb ajánlatot nyújtsák, többek között harmadik felek weboldalain. A felhasználó érdeklődési köréhez igazodó, személyre szabott hirdetések révén az üzemeltető érdekesebb hirdetési benyomásokat nyújt, amelyekkel a felhasználó személyes kapcsolatban áll. A hirdetések a weboldalon a következők szerint jelennek meg
és harmadik felek weboldalain jelennek meg az Üzemeltető weboldalán és harmadik felek weboldalain a cookie-technológia és a felhasználó internetes viselkedésének elemzése segítségével. Ez a weboldal a Google AdWords hirdetési rendszert és a Facebook hirdetéseket használja.

5. TÉRKÉPEK ÉS LOKALIZÁCIÓ

Ez a weboldal térképeket tartalmazhat a Google Maps segítségével. Ez a szolgáltatás a felhasználó tartózkodási helyére vonatkozó személyes adatokat tárolhat.

6. FELHASZNÁLÓI HOZZÁJÁRULÁSOK

A www.residencehotel.eu weboldal felhasználói hozzászólások, értékelések és hasonlók formájában tartalommal járulhatnak hozzá közvetlenül a weboldalon vagy vállalatunk közösségi oldalain, illetve saját közösségi oldalainkon a következők formájában
megosztás és értékelés formájában. A felhasználók által a www.residencehotel.eu weboldalon közzétett vagy a közösségi hálózatokon és egyéb alkalmazásokon keresztül - beleértve a harmadik fél weboldalain - megosztott tartalmak, információk vagy egyéb adat- és kommunikációs formák nem minősülnek
bizalmasnak és nem tartoznak az üzleti titok védelme alá. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók hozzászólásaiért, információiért és azok kommunikációjáért. Kifejezetten tiltja továbbá a weboldalon jogellenes, fenyegető, rágalmazó, obszcén vagy az emberi méltóságot sértő, illetve diszkriminatív jellegű információk és anyagok közzétételét vagy továbbítását.

Értesítés az érintettek jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelő ilyen személyes adatokat kezel, az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen az említett személyes adatokhoz és tájékoztatást kapjon azokról:

- a személyes adatok feldolgozásának célja,
- a feldolgozott személyes adatok kategóriája,
- a címzett vagy a címzettek azon kategóriájának azonosítása, akinek a személyes adatokat továbbították vagy továbbítják, különösen adott esetben a harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet,
- a személyes adatok megőrzésének időtartama; ha ez nem lehetséges, tájékoztatás a megőrzés meghatározásának kritériumairól,
- az adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésének korlátozásához, illetve a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog,
- a keresetindítás joga,
- a személyes adatok forrása, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték be,
- az automatizált egyedi döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A személyes adatok feldolgozásának célja tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat,
a rá vonatkozó adatokat, ha:
- a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
- az érintett visszavonja a személyes adatok feldolgozásának alapjául szolgáló hozzájárulását, és a személyes adatok feldolgozásának nincs más jogalapja,
- az érintett tiltakozik a személyes adatok feldolgozása ellen, és a személyes adatok feldolgozásának nincs elsőbbséget élvező jogos indoka,
- a személyes adatok kezelése jogellenesen történik.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza a személyes adatok feldolgozását, ha:

- az érintett kifogásolja a személyes adatok pontosságát egy olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

- a személyes adatok feldolgozása jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a személyes adatok kezelése céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk egy jogi igény érvényesítéséhez; vagy
- az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Jog
A hordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges személyes adatok kezelésére. Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen az alábbiakkal kapcsolatos okok miatt
sajátos helyzetére tekintettel, az adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a személyes adatok feldolgozásához olyan kényszerítő erejű jogos érdekeket igazol, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival vagy érdekeivel szemben, vagy jogi igények érvényesítéséhez szükséges indokokkal szemben. Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, az adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan döntés hatálya, amely kizárólag személyes adatok automatizált feldolgozásán alapul, ideértve a profilalkotást is, és amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, kivéve, ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges személyes adatokra vonatkozik. Az érintett jogosult arra, hogy eljárást kezdeményezzen a 18/2018. sz. törvény 100. szakasza értelmében. a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében, ha azt gyanítja, hogy személyes adatait jogellenes módon kezelik, vagy ha személyes adatainak kezelése vagy személyes adatai kezelésének biztonságának megsértése jogainak megsértését eredményezte. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező külön jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott feltételek mellett korlátozhatja az érintett kötelezettségeinek és jogainak körét, ha az ilyen korlátozásról a következők biztosítása érdekében rendelkeznek:

- a Szlovák Köztársaság biztonsága,
- a Szlovák Köztársaság védelme,
- közrend,
- büntetőeljárással kapcsolatos feladatok ellátása,
- az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság egyéb fontos közérdekű céljai, különösen az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, költségvetési és adóügyeket, a közegészségügyet vagy a szociális biztonságot,
- az igazságszolgáltatás és a bírósági eljárások függetlenségének védelme,
- a szabályozott szakmákban vagy szabályozott szakmai tevékenységekben elkövetett etikai vétségek megelőzése,
- a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos ellenőrzési, felügyeleti vagy szabályozási feladat,
- az érintett személy vagy más személyek jogainak védelme,
- jogi igény érvényesítése,
- gazdasági mozgósítás. A felelős személy elérhetősége: director@residencehotel.eu