Všeobecné obchodné podmienky

RESIDENCE HOTEL & CLUB****

1. Partik
Szállító: DATAHOUSE a.s. - a megrendelő (vendég) részére térítés ellenében szállás, vendéglátás, kongresszusi és pihenési szolgáltatások nyújtása (a továbbiakban: szálloda). 2. Előfizető: A szolgáltatások megrendelője, aki a szállodával szerződést köt, amelynek tárgya a szálloda által a megrendelő kérése alapján nyújtott szállás, vendéglátás, wellness és egyéb szolgáltatások (a továbbiakban is: "megrendelő" vagy "ügyfél" vagy "vendég"). A szállodával történő szerződéskötéssel a jelen Általános Szerződési Feltételek a szálloda és az ügyfél számára egyaránt kötelező érvényűvé válnak, és a megkötött szerződés részét képezik.

2. Szolgáltatások foglalása
A foglalást az Ügyfél saját nevében vagy harmadik fél nevében is megteheti. A foglalást a szálloda a megrendelésnek a vendég által történő kézhezvételét követően visszaigazolja a megrendelő (vendég) számára:
▪ telefonon
▪ írásban
▪ elektronikus úton

3. Bevezető rendelkezések
3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a DATAHOUSE a.s. (a továbbiakban: üzemeltető) által nyújtott szálláshely-szolgáltatásokra vonatkozó online foglalásokra, az online foglalási rendszer használatára, az ügyfél/ügyfél által awww.residencehotel.eu weboldalon keresztül végzett online foglalások fizetési és lemondási feltételeire, valamint a jogviszonyból eredő minden egyéb jogra és kötelezettségre vonatkoznak.
amelyek az online foglalásból erednek.

1.2. Az Ügyfél csak akkor jogosult az online foglalás használatára, ha elfogadja az ÁSZF-et. Az Ügyfélnek saját érdekében ajánlott, hogy a foglalás előtt megismerje a jelen ÁSZF-et. Az online foglalás ismételt használata esetén az Ügyfél minden esetben köteles megismerni az ÁSZF aktuális változatát. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, mely esetben az ÁSZF módosítása a www.residencehotel.eu weboldalon történő közzétételének napjától hatályos. Amennyiben az ügyfél a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezésével nem ért egyet, az Üzemeltető felkéri az ügyfelet, hogy ne használja az online foglalási rendszert. A foglalás megerősítésével az ügyfél kifejezi a jelen ÁSZF feltétel nélküli elfogadását.
1.3 Minden Ügyfél tudomásul veszi, hogy a foglalás és a szolgáltatásnyújtás valamennyi ára és feltétele kizárólag a jelen weboldalon keresztül történő online foglalásra vonatkozik. 1.4 Az online foglalási rendszer használatával az Ügyfél kijelenti, hogy legalább 18 éves, és képes arra, hogy saját nevében jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.

4. Foglalás
4.1 Az online foglalás során az Ügyfélnek lehetősége van a DATAHOUSE a.s. szállodáiban a foglalási űrlapon megadott követelményeknek (érkezési dátum, távozási dátum, szobatípus stb.) megfelelően keresni az aktuálisan rendelkezésre álló szálláskapacitásokat az üzemeltető árlistájában vagy közvetlenül az online foglalás során feltüntetett árakon.
4.2. Online foglalás esetén az ügyfél a tartózkodás kezdetére és végére, a szoba típusára, a kiegészítő szolgáltatásokra stb. vonatkozó adatok kiválasztása után kitölti az összes szükséges adatot.

4.3 Az összes szükséges adat kitöltése, a jelen ÁSZF szerinti fizetés és az adatok ellenőrzése után az ügyfél a foglalásról a foglalási számmal együtt azonnal visszaigazolást kap az ügyfél által megadott e-mail címre. A kiadott foglalási szám a következő megerősítésre szolgál
foglalás, kapcsolattartóként az esetleges módosítások vagy lemondások megtételéhez, valamint a bejelentkezéskor történő visszaigazoláshoz. Ezért az ügyfél köteles a foglalási számot biztonságosan megőrizni.

5. Fizetési feltételek
5.1. Az Ügyfél által lefoglalt tartózkodás ellenértékét online foglalás esetén az Ügyfélnek teljes egészében meg kell fizetnie, online foglalás esetén hitelkártyás fizetési szolgáltatással, Go Pay-en keresztül, vagy a kiállított számla alapján banki átutalással.
5.2 Az Ügyféltől egy hitelkártya/betéti kártyaszám szükséges. A foglalás megerősítésével az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a lefoglalt tartózkodás teljes összegét kifizeti az Üzemeltetőnek (a tartózkodás árának visszavonásával), és felhatalmazza az Üzemeltetőt a kifizetés teljesítésére. A tartózkodás teljes ára
azonnal megterhelésre kerül az üzemeltető bankszámláján feldolgozás céljából.
5.3 Az Üzemeltető eljárása és intézkedései etikai elveken alapulnak, és tiszteletben tartják az Ügyfél magánéletét: A foglalási rendszer a legmodernebb titkosítási rendszereket használja az érzékeny adatok és az adatok titkosítására, ami garantálja az Ügyfél által a fizetéskor megadott adatok teljes biztonságát.
5.4 Az Ügyfél felhatalmazza az Üzemeltetőt, hogy a megadott hitelkártya/betéti kártyaadatokat a bank vagy a hitelkártya/betéti kártyatársaság illetékes call centerénél ellenőrizze.

5.5 Ha az ügyfél nem kíván a 3.1. pont szerinti online foglalásért online fizetést teljesíteni, az ügyfél jogosult a tartózkodásért való fizetés formáját offline fizetés formájában, azaz az üzemeltető bankszámlájára történő átutalással választani. Ebben az esetben
esetben, azaz abban az esetben, ha az ügyfél az online foglalás során offline fizetési igényt ad meg, az üzemeltető az ügyfél által kiválasztott tartózkodásra vonatkozóan nem kötelező érvényű foglalást állít ki a foglalási rendszerben, ahol az ügyfél az offline fizetést az offline fizetéssel történő megrendelés visszaigazolásakor kapja meg.
tájékoztatást kap (i) a foglalási számról és a foglalással kapcsolatos információkról, (ii) arról, hogy az üdülés (kapacitás) és az üdülési ár összege csak az üzemeltető bankszámláján történő jóváírást követően garantált az ügyfél számára, (iii) a fizetési részletek és a fizetési feltételek (banki kapcsolat, számlaszám, változó szimbólum, esedékesség napja) megjelennek. Az Ügyfél által az ún. offline fizetéssel lefoglalt tartózkodás nem kötelező érvényű sem az Üzemeltető, sem az Ügyfél számára (nem kötelező érvényű foglalás), és nem jelenti az Ügyfél igényét arra, hogy az Ügyfél számára tartózkodást (kapacitást) foglaljon. A foglalás abban a pillanatban válik kötelező érvényűvé, amikor a tartózkodásra vonatkozó fizetés összegét jóváírják az üzemeltető bankszámláján. Abban az esetben, ha a tartózkodásra vonatkozó nem kötelező érvényű foglalás visszaigazolása és a tartózkodásért fizetett összegnek az üzemeltető bankszámláján történő jóváírása között (azaz a foglalás kötelező érvényűvé válásáig) az ügyfél által nem kötelezően lefoglalt tartózkodás (kapacitás) elfogy, az üzemeltető felajánlja az ügyfélnek a szolgáltatások (tartózkodás) alternatív használatát, például egy magasabb kategóriájú szoba (a különbözet megfizetésével) vagy egy alacsonyabb kategóriájú szoba, illetve az üzemeltető egy másik, helyben található szálláshelyének felajánlása révén. Ha az ügyfél nem ért egyet a felajánlott alternatívával, jogosult elállni a foglalástól, és az üzemeltető az ügyfél által befizetett összeget az ügyfélnek a foglalástól való elállásától számított 14 napon belül visszatéríti, átutalással az ügyfél azon bankszámlájára, amelyről az ügyfél a fizetést teljesítette. Amennyiben a tartózkodás díját az esedékesség időpontjáig nem fizetik meg, az üzemeltető jogosult a foglalás törlésére anélkül, hogy az ügyfél bármilyen pénzügyi vagy nem pénzügyi kártérítésre jogosult lenne.

6. A foglalás módosítása vagy törlése
A bejelentkezés elmulasztása
Lemondási díjak
6.1. Az online szállásfoglalás (szálláshely-szolgáltatás vásárlása) esetén az ügyfél nem jogosult a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó távollevők közötti szerződés megkötésének időpontjában a 102/2014. sz. törvény 7. § (6) bekezdésének k) pontja értelmében a szolgáltatási szerződéstől való elállásra. a távollevők között kötött vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított szövege szerint. Az ügyfél által megvásárolt szálláshely-szolgáltatásnak az ügyfél oldalán felmerülő okokból történő igénybe nem vétele esetén az ügyfél nem jogosult semmilyen pénzügyi vagy nem pénzügyi kártérítésre vagy kártalanításra.

6.2 Az Ügyfél által az online foglaláson végrehajtott módosítások elektronikus úton, az Ügyfélnek az online foglaláskor megadott e-mail címének és az Ügyfél számára kiadott és az online foglaláskor elküldött foglalási számának megadásával, vagy írásban, telefonon vagy
e-mailben az üzemeltető foglalási osztályán keresztül a következő telefonszámon: +421 44290 13 21 e-mail cím: recepction@residencehotel.eu, postacím: Donovaly 198, 976 39 Donovaly. Az online foglalás módosításának kérésekor az ügyfél minden esetben köteles feltüntetni az online foglaláskor megadott foglalási számot, amelyet az ügyfél által az online foglaláskor megadott e-mail címre küldtek. Ha az ügyfél az online foglalás módosítását kéri, ami kapacitás vagy egyéb működési okok miatt nem lehetséges
az Üzemeltető mindent megtesz az Ügyfél kérésének teljesítése érdekében, de az Üzemeltető nem köteles teljesíteni az Ügyfél online foglalás módosítására vonatkozó kérését, és az Ügyfél nem jogosult kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra az Üzemeltetőtől.
6.3 Az Ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás törlése esetén az Üzemeltető jogosult az alábbiak szerinti lemondási díjra:

A főszezonban történő tartózkodásra érvényes lemondási díjak:

Lemondási díj
a foglalás visszaigazolásának napjától az érkezés napja előtti 29. napig nem kell lemondási díjat fizetni.
a lefoglalt és megerősített szolgáltatások árának 25%-a 28-14 nappal az érkezés előtt.
a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 50%-a 13-8 nappal az érkezés napja előtt 13-8 nappal az érkezés napja előtt
a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 75%-a 7-3 nappal az érkezés napja előtt
A megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 100%-a 2 nappal az érkezés napja előtt vagy annál rövidebb időn belül

A lemondási díjak az előszezonban történő tartózkodás esetén érvényesek:
Lemondási díj
nincs lemondási díj a megrendelés visszaigazolásának napjától az érkezés napja előtt 14 nappal a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 50%-a 13-8 nappal az érkezés napja előtt a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 75%-a 7-3 nappal az érkezés napja előtt 7-3 nappal az érkezés napja előtt.
A megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások árának 100%-a 2 nappal az érkezés napja előtt vagy annál rövidebb időn belül

Lemondási díj vonatkozik a korai foglalásokra és a különleges időpontokban történő tartózkodásra (az üzemeltető által meghatározott különleges időpontokban történő felhasználásra lefoglalt tartózkodás):
Lemondási díj
a teljes foglalás értékét teljes egészében ki kell fizetni (100% előleg); a megrendelés visszaigazolásától a szálláshelyre való megérkezés napjáig 100%-os lemondási díj kerül felszámításra Az üzemeltető előre meghatározza az úgynevezett szezonok, az úgynevezett szezonon kívüli időszakok és az úgynevezett különleges időpontok időpontjait, hogy az ügyfélnek lehetősége legyen megismerni a feltételeket lemondás és a szerződéstől való elállás esetén.
vagy a foglalás részleges lemondása és részleges felmondása esetén, illetve abban az esetben, ha az ügyfél nem érkezik meg a lefoglalt tartózkodásra. A szezon, a szezonon kívüli és a különleges időpontok az üzemeltető weboldalán szerepelnek, és az ügyfélnek lehetősége van megismerkedni a következőkkel
az ügyfél a jelen ÁSZF függelékében találja meg, ide kattintva. Abban az esetben, ha az ügyfél nem érkezik meg a lefoglalt tartózkodásra, az ügyfél köteles a lefoglalt és visszaigazolt szolgáltatások árának 100%-át kitevő lemondási díjat fizetni. Korai foglalásnak minősül az ügyfél által az ügyfél által az érkezés napjaként választott nap előtt legalább 7 nappal történő foglalás, az üzemeltető ajánlata szerinti teljes ár megfizetése mellett. A szerződéstől való elállás és a foglalás lemondása, illetve a szerződéstől való részleges elállás és a foglalás részleges lemondása esetén a jelen ÁSZF 4.3. pontjában a 3. táblázatban a korai foglalásra vonatkozóan meghatározott lemondási feltételek érvényesek. Abban az esetben, ha az ügyfél nem érkezik meg a lefoglalt tartózkodásra az Early Booking keretében, az ügyfél köteles a lefoglalt és visszaigazolt szolgáltatások árának 100%-ának megfelelő lemondási díjat fizetni.1 Abban az esetben, ha az ügyfél nem érkezik meg a lefoglalt tartózkodásra, az üzemeltető a lefoglalt és visszaigazolt szolgáltatások árának 100%-ának megfelelő lemondási díjra jogosult.
a lefoglalt és visszaigazolt szolgáltatások árának 100%-a.2 Az ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás törlése vagy az ügyfélnek a szerződéstől való részleges elállása és a foglalás részleges törlése vagy az ügyfélnek a lefoglalt tartózkodásra való meg nem érkezése esetén
promóciós célú tartózkodás esetén (az ÁSZF 6. cikke) az üzemeltető jogosult a lefoglalt és visszaigazolt szolgáltatások árának 100%-ának megfelelő lemondási díjra.
4.7 Az ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás törlése esetén, vagy az ügyfélnek a szerződéstől való részleges elállása és a foglalás részleges törlése esetén, vagy az ügyfélnek a lefoglalt tartózkodásra való meg nem érkezése esetén rendkívüli esetekben (betegség, haláleset, természeti katasztrófa stb.) a
stb.), az üzemeltető jogosult elengedni a lemondási díjat, amennyiben hitelt érdemlően igazolja az ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás lemondása vagy az ügyfélnek a szerződéstől való részleges elállása és a foglalás részleges lemondása vagy az ügyfélnek a lefoglalt tartózkodásra való bejelentkezésének az ügyfél általi elmulasztása súlyos okát.

4.8 Az Ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás törlése vagy az Ügyfélnek a szerződéstől való részleges elállása és a foglalás részleges törlése vagy a tartózkodásra való meg nem érkezés esetén az Üzemeltető az Ügyfélnek a szerződéstől való elállásától és a foglalás törlésétől vagy az Ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás törlése vagy a tartózkodásra való meg nem érkezés esetén a tartózkodás kezdetétől számított 14 napon belül írásban vagy e-mailben értesítést küld az Üzemeltetőnek a jelen ÁSZF szerinti lemondási díjra és annak összegére vonatkozó igényéről. A megrendelés visszaigazolásával és a jelen ÁSZF elfogadásával az ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy az üzemeltető jogosult az ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás lemondása, illetve részleges lemondása és a foglalás részleges lemondása vagy a megérkezés elmaradása esetén az ügyfélnek a szerződéstől való elállása és a foglalás lemondása vagy a foglalás részleges lemondása vagy a megérkezés elmaradása esetén az ügyfél egyoldalú beszámítására
az Ügyfélnek a tartózkodás online foglalásáért az Ügyfél által fizetett ár visszatérítésére vonatkozó igénye az Üzemeltetőnek a jelen ÁSZF-ben meghatározott összegű lemondási díjra vonatkozó igényével szemben, amennyiben ezek az igények átfedik egymást, és az összeg meghaladja az Ügyfél és az Üzemeltető kölcsönös követeléseit.
az Üzemeltető az Ügyfél javára fennálló követelését, a Szállodaüzemeltető az Ügyfélnek az Ügyfél azon bankszámlájára történő átutalással téríti meg, amelyről az online szállásfoglalásra vonatkozó szállásdíj megfizetése történt, vagy az Ügyfél azon hitelkártyájára/betéti kártyájára történő visszatérítéssel, amelyről az online szállásfoglalásra vonatkozó szállásdíj megfizetése történt, az ügyfél által az üdülés foglalásakor választott fizetési formától függően az ügyfél elállásának és lemondásának vagy részleges elállásának és részleges lemondásának vagy meg nem érkezésének napját követő naptól számított 14 napon belül. Az ügyfél tartózkodásának visszatérítésével kapcsolatos bankköltségek az ügyfelet terhelik.
7. Különleges rendelkezések
7.1 Az online foglalási folyamat során felmerülő kétségek vagy kérdések esetén az Ügyfél jogosult az Üzemeltető foglalási osztályához fordulni a +421 44 290 13 21-es telefonszámon vagy a reception@residence.eu e-mail címen.
7.2. A kijelentkezés a foglalás szerinti tartózkodás utolsó napján 10.00 óráig történik.
7.3. Különleges kérések (gyermekágy, késői bejelentkezés vagy késői kijelentkezés) vagy kiegészítő szolgáltatások foglalása iránti érdeklődés esetén az ügyfél jogosult az üzemeltető foglalási osztályával telefonon kapcsolatba lépni a következő számon: +421 917
432 511, vagy e-mailben: reception@residence.eu..:
7.4 Az Üzemeltető jogosult a 12 év alatti gyermekek számára kedvezményt biztosítani a tartózkodásra, az alábbiak szerint:
7.4.1. 4 év alatti gyermekek esetében (0 és 3 év közötti kor között) 100% kedvezmény ágy vagy pótágy nélkül.
7.4.2. 12 év alatti gyermekek számára (4-től 12 éves korig bezárólag) 50% kedvezmény.
7.4.3. 12 év alatti gyermekek számára (13-tól 14 éves korig bezárólag) 25% kedvezmény.

7.4.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a korosztály, valamint az általa nyújtott kedvezmény összegének megváltoztatására.
8. Promóciós üdülések
8.1. A szálloda üzemeltetője jogosult promóciós üdüléseket (last minute, first minute stb.) kínálni. Az akciós üdülésekre lefoglalt szobák száma korlátozott.
8.2. Az üzemeltető jogosult az ügyfeleknek olyan promóciós kódokat adni, amelyek feljogosítják az ügyfeleket az üzemeltető speciális akcióinak igénybevételére, akár megcímzettek, akár nem. Amennyiben az ügyfél promóciós kódot kíván használni, az online foglaláskor a promóciós kódot a kijelölt helyen kell megadnia,
amely feljogosítja az ügyfelet az üzemeltető különleges ajánlatának igénybevételére, ahol az ügyfél tájékoztatást kap a promóciós kód érvényességi idejéről és felhasználásának feltételeiről is. Hacsak a promóciós kódra vonatkozó különleges feltételek másként nem rendelkeznek, a promóciós kód csak online foglalás és online fizetés esetén használható fel. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a promóciós kódot, illetve annak felhasználási feltételeit vagy érvényességi idejét még az érvényességi idő alatt is megváltoztassa vagy törölje. A promóciós kódot használó szállásfoglalás módosítása esetén a promóciós kód nem használható fel, ha a foglalás módosítása a tartózkodás időpontjának a promóciós kód érvényességi idején kívüli módosítására vonatkozik. A promóciós kód átvételére vagy felhasználására nincs jogi jogosultság.
8.3 A nyújtott kedvezmények nem halmozhatók.
9. Személyes adatok védelme
Adatvédelmi politika
9.1 Az üzemeltető DATAHOUSE a.s. Trenčianska 53,821 09 Bratislava, azonosítószám: 44782055,
HÉA-szám: SK2022825541, bejegyezve az OS Bratislava I, Sa részleg, 4773/B betűszámú kereskedelmi nyilvántartásba,
(a továbbiakban: DATAHOUSE a.s. ) a személyes adatok feldolgozását a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályaival összhangban végzi, különösen a 122/2013. sz. törvény (Coll. a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, a 84/2014 Coll. sz. törvénnyel módosított törvénynek megfelelően. módosított és hatályos szövege (a továbbiakban: "Törvény") szerint.
9.2. Az adatkezelő, a DATAHOUSE a.s. , személyes adatokat kezel.
ügyfeleinek adatait az üzemeltető szálláshelyein történő foglalás, értékesítés, az ügyfelek által nyújtott szolgáltatások igénybevétele és az igénybevétel ellenőrzése céljából. A személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának - foglalás, értékesítés, az ügyfelek által az üzemeltető szálláshelyein igénybe vett szolgáltatások és azok használatának ellenőrzése - teljesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb az adatok gyűjtésétől számított két évig tart. A foglalás, értékesítés, az üzemeltető szálláshelyein az ügyfelek általi szolgáltatás igénybevétele és az igénybevétel ellenőrzése céljából feldolgozott személyes adatok a következők
az üzemeltető, a DATAHOUSE a.s. a törvény 10. szakasza (3) bekezdésének b) pontja alapján, az érintettek hozzájárulása nélkül kezeli.
9.3. Az üzemeltető, a DATAHOUSE a.s. az ügyfél személyes adatait marketing célokra kezeli az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén, amelyet az ügyfél az online foglaláskor az adatok kitöltésével és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás gombra kattintással adhat meg.

9.4 A marketing céllal kezelt személyes adatok köre a következő: név és vezetéknév, e-mail cím, mobiltelefonszám, lakcím. Az ügyfél az online foglalás során az adatok kitöltésével és a kattintással hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez a törvény 11. § (1) bekezdése értelmében.
hozzájárulását adja az adatkezelőnek ahhoz, hogy a személyes adatokat (vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím, mobiltelefonszám, lakcím) marketing célokra kezelje. Az ügyfél továbbá hozzájárulását adja az adatkezelőnek a személyes adatok külföldre történő továbbításához az alábbiak hatálya alatt
Európai Unió. Az adatkezelő, a DATAHOUSE a.s. vállalja, hogy a személyes adatokat nem kezeli és nem kezeli az általánosan kötelező érvényű jogi előírások megsértésével. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás 3 éves időtartamra szól, és ezt a hozzájárulást az ügyfél bármikor visszavonhatja.
a hozzájárulást írásban, a hozzájárulás visszavonásának az adatkezelő székhelyének címére történő megküldésével visszavonhatja, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. A hozzájárulás megadásával az ügyfél azt is megerősíti, hogy tájékoztatták a törvény (különösen a törvény 28. szakasza), valamint a 40/1964 sz. törvény (Coll.
Polgári Törvénykönyv módosított változata, különösen a személyes adatok információs rendszerben történő feldolgozásának állapotáról való tájékoztatásra, a feldolgozott helytelen vagy elavult személyes adatok helyesbítésére, a személyes adatok megsemmisítésére, ha a feldolgozás célja teljesült, és
a személyes adatok megsemmisítéséhez, ha a törvény megsértésére került sor, és hogy az általa megadott személyes adatok megfelelnek a tényeknek, valamint teljesek, valósak és pontosak, és egyúttal 3 évig hozzájárul ahhoz, hogy kereskedelmi és reklámanyagokat (ún. hírleveleket) küldjön bármelyik
az üzemeltető és üzleti partnerei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek elektronikus formában (e-mailben, SMS-ben), amelynek során az ügyfél az üzemeltető elérhetőségére küldött írásbeli értesítéssel bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.
vagy közvetlenül a hírlevélben megadott e-mail címre.
9.5 Az adatkezelő, a DATAHOUSE a.s. a személyes adatok feldolgozása során olyan feldolgozási műveleteket végezhet, amelyek az Európai Unió tagállamain belül a megadott személyes adatok külföldre történő, határokon átnyúló továbbításával, vagy az ilyen adatokhoz való hozzáféréssel járnak, az alábbiakból
külföldről távoli hozzáférés útján, az információs rendszer adott országban székhellyel rendelkező közvetítő általi kezelése miatt. Az adattovábbítás során az adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal biztosítja a személyes adatok védelmét titkosítással, valamint szoftver és hardver alkalmazásával egyaránt
eszközök alkalmazásával a továbbított adatok védelme érdekében.
9.6 Az üzemeltető, a DATAHOUSE a.s. magas etikai normákat alkalmaz és tiszteletben tartja ügyfelei magánéletét. A törvény vagy más, általánosan kötelező érvényű jogszabály által előírt adatközlések kivételével az üzemeltető az ügyfél beleegyezése nélkül nem ad ki adatot
személyes adatokat harmadik félnek. A foglalási rendszer a legmodernebb titkosítási rendszereket használja az érzékeny adatok esetében.

9.7 Az adatkezelő, a DATAHOUSE a.s. a Szlovák Köztársaság jogszabályaival összhangban a személyes adatok feldolgozására vonatkozó minden intézkedést és műveletet úgy hajt végre, hogy az érintettek megfelelő módon és időben tájékoztatást kapjanak a Szlovák Köztársaság jogszabályai, valamint az európai jogszabályok és a kötelező erejű nemzetközi szerződések és egyezmények szerinti jogaikról. Amennyiben az érintett jogos kérelme érkezik, az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül feldolgozza a kérelmet. 9.8. Az adatkezelő az érintettek jogszerű kérelmeinek feldolgozása érdekében az adatkezelésre vonatkozó információkat az adatkezelőnek meg kell vizsgálnia. Az érintett jogosult különösen arra, hogy az adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmére tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatait kezelik-e az adatkezelő információs rendszereiben, milyen forrásból szerezték meg személyes adatait, tájékoztatást kérjen a kezelt személyes adatok köréről vagy listájáról, a hiányos, helytelen vagy elavult személyes adatainak helyesbítését vagy megsemmisítését, azon személyes adatok megsemmisítését, amelyek kezelésének célja már lejárt, vagy amelyek indokolatlan kezelés tárgyát képezik.
9.9 Az érintett jogosult tiltakozni a személyes adatoknak a személyes adatok jogszerű megadásának céljától eltérő célból történő kezelése ellen, valamint a személyes adatok olyan kezelése ellen, amely jogait és jogos érdekeit jogellenesen és indokolatlanul sértheti,
amennyiben ez a tiltakozás indokolt. Az adatkezelő köteles az ilyen személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül zárolni és megsemmisíteni, amint a körülmények lehetővé teszik.

9.10. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok jogosulatlan kezelésének gyanúja esetén a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához kérelmet nyújtson be személyes adatvédelmi eljárás megindítása érdekében.
9.11. A teljes cselekvőképességgel nem rendelkező érintett a jogait törvényes képviselő útján gyakorolja.
9.12. A már nem élő érintett jogait a Szlovák Köztársaság külön jogszabályai szerint egy közeli személy gyakorolhatja.
10. Záró rendelkezések
10.1. A jelen ÁSZF-re és az abból eredő jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan lenne vagy válna, az érvénytelenség, hatálytalanság vagy végrehajthatatlanság nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét és hatékonyságát.
10.2 Az online foglalás megerősítésével az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et és vállalja annak betartását. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosításának írásbeli bejelentési kötelezettségét az Üzemeltető www.residencehotel.eu weboldalán a módosított ÁSZF elhelyezésével teljesíti.

10.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi jogviszonyra a Szlovák Köztársaság területén hatályos, általánosan kötelező érvényű jogszabályok az irányadók.

10.4 A jelen ÁSZF 2019.04.01-én lép hatályba, és a szállás és a kapcsolódó szolgáltatások online foglalására vonatkozik. Amennyiben az egyes szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek rendelkezései a jelen ÁSZF-től eltérő szabályozást tartalmaznak, úgy az adott általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak és elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Amennyiben a különös feltételek rendelkezései eltérnek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől, a különös feltételek rendelkezései az irányadóak.

RESIDENCE HOTEL & CLUB****
DATAHOUSE a.s.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava
ID: 44782055
DIC: 2022825541
ÁFA-AZONOSÍTÓ: SK2022825541
Bankkapcsolat: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK19 0900 0000 0051 6699 9929
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Nyilvántartásba véve: a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróságon, részleg: Sro, bejegyzés száma: 4773/B.
Képviseli: Ing. Veronika Šiklová - a társaság meghatalmazottja.

A társaság levelezési címe:

RESIDENCE HOTEL & CLUB

Donovaly 198
976 39 Donovaly
Donovaly, 2020.2.1.