Najvýhodnejšia
rezervácia
 

Tip na výlet – Špania Dolina

Špania dolina je klenotom stredného Slovenska. Malá rozprávková obec okrem náhľadu do histórie regiónu ponúka aj mnoho náučných a turistických chodníkov po rozmanitých okolitých kopcoch, či rôzne kultúrne podujatia a rarity, ktoré inde neuvidíte.

 

Cesta do histórie baníctva
O názve Španej Doliny sa traduje povesť, podľa ktorej Uhorský kráľ svätý Štefan poslal svojho veliteľa nájsť v horách dolinu, v ktorej sa vraj nachádza veľa rebných kameňov. Veliteľ aj s družinou sa vydali popri potoku na prieskum, keď jeho kôň zakopol o skalu a vyvalil veľký kus rudy. Keďže pochádzal zo Španielska, obec nazvali po ňom – Špania Dolina.

 

Práve kvôli medenej rude s obsahom striebra bola Špania dolina kedysi vychýrená po celej Európe. Že ide skutočne o oblasť s dlhou minulosťou dokazujú aj archeologické nálezy, podľa ktorých sa ruda na tomto území dobývala už v  praveku. So Špaňou dolinou je spojené meno Thurzovsko-Fuggerovskej mediarskej spoločnosti, ktorá obci v 15. storočí priniesla najväčšiu slávu a bohatstvo. Preto v obci nájdete mnoho technických pamiatok, napríklad Špaňodolinský banský vodovod, niekoľko štôľni, stupov a šachiet. Všetky ich môžete vidieť ak sa vydáte po banskom náučnom chodníku, ktorý okrem informácii poskytuje aj panoramatické výhľady na malebnú obec.

 

 

Známe sú aj špaňodolinské medené poháre, ktoré sa vyrábali špeciálnym postupom – železné plechy zlatníci ponorili do cementačnej vody v baniach, ktorá premenila železo na meď. Každý pohár mal na sebe vygravírovanú riekanku a bol zdobený drahokamami i zlatom. Dávali sa do daru vzácnym návštevám. Proces, akým sa vyrábali, môžete sami pozorovať v Našom múzeu medi, kde sa nachádza zreštaurovaná zbierka produktov vyrábaných zo špaňodolinskej medi, no dozviete sa tam niečo aj o jej spracovaní prostredníctvom animácii. Na záver prehliadky máte možnosť vlastnoručne si vyraziť vlastnú repliku špaňodolinského pohára. Návštevu je potrebné dopredu dohodnúť na tel. čísle 0905 651 057.

 

Ako ťažba postupne upadala, odchádzali z obce aj ľudia. Koncom 17 stor. pracovalo v Španej Doline už iba 800 robotníkov. Ostali však po nich zrubové domy, ktoré spolu so starobylými administratívnymi budovami a kostolom Premenenia Pána tvoria rezerváciu ľudovej architektúry. V kostole sa na Veľkonočnú nedeľu koná Slávnostná banícka omša.

 

Ženy baníkov a deti pracovali pri triedení rudy no začali si privyrábať aj paličkovaním čipiek. Založili tak tradíciu špaňodolinskej čipky a neskôr aj školu paličkovania. Tradičné čipky, vraj najkrajšie na Slovensku, môžete vidieť v Múzeu paličkovanej čipky, ktoré sa nachádza v priestoroch klopačky. Klopačka je centrom obce a nachádza sa pri nej aj hrajúci Banícky orloj.  Pripomína uzatvorenú skalnú stenu, no každú celú hodinu sa doširoka otvára, aby ľuďom ukázal úmornú prácu haviarov v hlbinách špaňodolinských baní. Postavičky baníkov usilovne roztĺkajú skaly a nakladajú rudu do vozíkov.